Agnieszka Gutkiewicz – psycholog/terapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję w nurcie psychoterapeutycznym poznawczo- behawioralnym. Pomagam osobom z problemami lękowymi, depresją, niską samooceną, brakiem pewności siebie. Wspieram w sytuacjach kryzysów życiowych i przy podejmowaniu ważnych decyzji.