Sławomir Pietrak, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej. Doświadczenie zawodowe w psychiatrii zdobywał w oddziałach szpitalnych i zespołach środowiskowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. W Polsce w latach 2005-2013 pracował w I Klinice Psychiatrycznej i Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2013 roku pracuje w Wielkiej Brytanii na stanowisku konsultanta psychiatry. Ukończył 4-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych – zaburzeń psychotycznych, nerwic, depresji, zaburzeń nastroju, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, fobii, uzależnień, zaburzeń osobowości. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną pod superwizją. Obok psychiatrii posiada również specjalizację w medycynie rodzinnej i internie. Pracuje po polsku i angielsku.

Dr. Slawomir Pietrak, MD, Consultant Psychiatrist
Dr. Pietrak gained his experience in psychiatry by working in hospital wards and community teams both in Poland and the United Kingdom. In Poland he worked in the 1st Department of Psychiatry and the Mental Health Centre at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw (2005-2013). Since 2013 he has been working as a consultant psychiatrist in NHS trusts in England and Northern Ireland. He is an experienced general adult psychiatrist, with a special interest in psychotic disorders,depression, bipolar affective disorder, anxiety, social phobia and other phobias, panic disorder and obsessive-compulsive disorder. Dr. Pietrak has completed a 4-year training in cognitive-behavioural therapy at the CBT Center in Warsaw. Dr. Pietrak takes an eclectic approach which depends on the needs of a patient and he is able to offer a wide variety of therapeutic approachesincluding pharmacotherapy and psychotherapy. Dr. Pietrak has also got postgraduate qualification in family medicine and internal medicine.