Przypominamy o możliwości wystawiania przez naszych lekarzy e-recept, e-zwolnień.