Grażyna Wiśniewska specjalista psychiatra
Grażyna Wiśniewska jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii, ukończyłam Wydział Lekarski w Akademii Medycznej w Białymstoku. Po studiach pracowałam jako młodszy asystent w Klinice Psychiatrii macierzystej uczelni. I-stopień specjalizacji uzyskałam 1992r. w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. J. Rybakowskiego, II-stopień specjalizacji uzyskałam w 1996r. ucząc się w Klinice AM w Białymstoku pod kierunkiem prof. Z. Falickiego. Pracowałam w PZP w Inowrocławiu, w Woj. Poradni Nerwic w Białymstoku. W latach 1996 – 2000r. pełniłam funkcję z-cy Ordynatora Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic w Białymstoku. Od 2001r. pracuję w placówkach medycznych MSWiA. W latach 201 – 2005r. pełniłam funkcję Kierownika PZP Szpitala MSWiA w Białymstoku, a od 12.2005r. do chwili obecnej jestem Kierownikiem Przychodni Zdrowia Psychicznego CSK MSWiA w Warszawie. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia w dziedzinie psychiatrii, a także całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Od kilkunastu lat zajmuję się również psychoterapia grupowa w warunkach ambulatoryjnych.