Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta EMDR. Ukończyłam I Wydział Medyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w I Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pełniłam funkcję kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii, następnie Zespołu Leczenia Środowiskowego w Piasecznie. Pracowałam również jako konsultant oddziału i poradni leczenia uzależnień w Piasecznie. Ukończyłam dodatkowe szkolenie terapii EMDR wykorzystywane w leczeniu traumy i PTSD.

Maratonka, uwielbiam podróże i swoją pracę.

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, zaburzeniach snu, nerwic, psychoz, schizofrenii, uzależnień, zaburzeń pamięci, zaburzeniach psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeniach osobowości.