Joanna Borucka – psychiatra

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoterapii klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrze Psychoterapii UJ Collegium Medicum w Krakowie.
Uczestniczyła w grupie szkoleniowej w metodzie psychodramy wg Moreno prowadzonej przez Polski Instytut Psychodramy w Krakowie.

Zdobyła bogate doświadczenie zawodowe zarówno w leczeniu w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych pracując w:
• Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im dr Emila Cyrana
w Lublińcu,
• Centrum Terapii Nerwic w Mosznej,
• Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZie im prof. Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiu,
• Poradni Zdrowia Psychicznego Neuromedic w Przeworsku,
• Poradni Zdrowia Psychicznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach.

Diagnozuje i leczy osoby dorosłe z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi, nerwicą, zaburzeniami snu, zaburzeniami pamięci, zaburzeniami osobowości, problematyką uzależnień, współuzależnień, syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików).
Jeśli są wskazania motywuje pacjenta do podjęcia psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Posiada uprawnienia do:
– wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),
– wystawiania zwolnień ZUS ZLA,
– wystawiania zaświadczeń lekarskich.

OBECNIE PRACUJE W:
• IN VIA Klinice Zdrowia Psychicznego w Warszawie,
• Przychodni Zdrowia Psychicznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Interesuje się hortiterapią i jej wpływem na proces leczenia pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi.