Magdalena Krawiec
Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego. W ciągu ostatnich lat zdobywała doświadczenie zawodowe w Szpitalu MSW w Lublinie, I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie gdzie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, odbywała całodobowe dyżury lekarskie oraz prowadziła zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego, Ośrodku Medycznym Daw-Med w Kraśniku gdzie udzielała konsultacji psychiatrycznych w ramach psychiatrii środowiskowej, Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie na ul. Karłowicza 1 w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Dzieci. Obecnie kontynuuje specjalizację z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ulicy Sobieskiego 1. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym, zaburzenia osobowości). W praktyce łączy psychofarmakologię z oddziaływaniami psychoedukacyjnymi. Przywiązuje wagę do propagowania higieny zdrowia psychicznego. mniej