Maria Gawlak psycholog, terapeuta
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikat PTTPB nr.
576). Zrealizowała także program specjalizacji z psychologii klinicznej, uzyskując tytuł
specjalisty.
Odbyła staż na całodobowym oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim.
Doświadczenie w pracy z chorymi zdobywała także pracując jako terapeuta w klubie
pacjenta przy Stowarzyszeniu „Pomost” oraz jako psycholog w Centrum Pomocy
Bliźniemu Monar – Markot.
W latach 2009 – 2016 pracowała w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
Rehabilitacyjnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego. Od 2015
r. związana jest także z SPZOZ Wola Śródmieście, gdzie w Oddziale Dziennym
Psychogeriatrycznym współprowadzi grupową psychoterapię osób w wieku 60+ oraz w
Oddziale Leczenia Nerwic grupową psychoterapię dla młodych dorosłych (18 -25 r.ż.) w
nurcie poznawczo – behawioralnym.
W Klinice In Via zajmuje się psychodiagnostyką, pomocą psychologiczną osobom
doświadczającym różnego rodzaju kryzysów oraz terapią indywidualną zaburzeń takich
jak m.in.: depresja, lęk, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (tzw. nerwica natręctw),
zaburzenia stresowe pourazowe