Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy na adres: inviapsychiatra@gmail.com